top
space
最新消息
space
天和道觀
space
天和釋義
space
廟史沿革
space
神尊介紹
space
祭祀活動
space
祭祀禮儀
space
交通資訊
space
連絡我們
space
facebook
space
線上抽籤
space
各期會刊
space
廟宇
底
天和道觀最新消息各期會刊
天和釋義廟史沿革神尊介紹祭祀活動祭祀禮儀交通資訊連絡我們facebook線上抽籤end
icon張府九千歲
god1  張府九千歲又有保儀尊王、尪王、尪元帥、翁 公、汪公、許元帥、武 安尊王、王公諸稱,而此諸稱與保儀大夫許遠另稱相同,有謂保儀尊王為張巡,保儀大夫為許遠。日人鈴木謂許遠於唐時為保儀大夫,宋時加封為保儀尊王,惟又謂 保儀大夫為唐 時張巡。
  張巡又稱大使公、張元帥、張中丞、張睢陽、張巡千歲者,係唐代蒲州河東人,生於唐中宗景龍三年。(西元七○九年)五月二十五日,博覽群書,聰穎過人,開元 年 間高中進士,出任清河縣令,後來擢調真源縣令。天寶十四年,安祿山謀反,張巡率兵討伐每戰皆捷,旋因敵勢浩大而移師睢陽,與太守許遠會合,許遠以戰事非己 所長,軍政悉委張巡裁處,自退次位相輔。叛將尹子琦率眾十萬圍攻,張巡激勵將士固守,與士卒共艱苦,曾一日出戰二十次而仍奮勇不衰。
  張巡千歲為一勇武而忠君愛國,才智過人的唐代忠臣,安史之亂叛將尹子奇攻城累戰不下,張巡千歲以擒賊應先擒王,欲殺尹子奇以 解危,奈敵軍之中不知那位是尹子奇,遂採用高梁枝幹當箭射出,立見叛營軍士向其中一人報告唐營箭己盡,張巡立即命神箭手南霽雲放箭射殺,叛將尹子奇應聲倒 地,張巡親率士卒開城門追殺,叛軍大亂而逃,此一戰役青史留名,賊兵望之生畏。
  其時玄宗已西狩入川,肅宗得李泌之輔亦在靈武即位,乃詔拜張巡為御史中丞,仍在睢陽抗賊,固守日久但援兵不至,終於糧盡,乃致雀鼠俱經食絕,張巡並殺愛姬 以饗士卒,另使南霽雲 突圍至臨淮告急,守將賀蘭進明因忌巡才,又圖自保,終不肯發兵相救,孤城睢陽遂陷,張巡,許遠俱為賊擒,賊酋勸降,俱不屈,張巡大罵叛賊,正氣凜然,以致 齒碎,即正氣歌所指「張睢陽齒」也,隨乃從容就義,時在肅宗至德二年(西元七五七年)十月初九日,時年四十九歲。一同赴難者有許遠、南霽雲、雷萬春等三十 六人。張巡昇化歸天後,肅宗聞訊至為震悼,追封為揚川大都督,後贈英濟王。後人景仰張巡忠義不屈,乃立祠奉祀,尊之為「都天大帝」或「保儀尊王」,奉祀許 遠為「保儀大夫」,迄今香火不衰。(張檉)
  張巡死後,宋州人士立血食廟祭拜張巡與許速,稱為雙忠廟,長江沿岸居民感激張公恩德,也建廟崇祀,每逢五日廿五日睢陽公聖誕,家家宰牲祭祀,祭拜者絡繹不 絕。
(沈武義-眾神聖傳後集)
god-01
god-02
god-03
god-04
god-05
god-06
god-07
god-08
god-09
god-10
god-11
god-12
god-13
god-14
god-15
god-16
god-17
god-18

bot-line